Box club Vimperk


Kontaktní osoba – Filip Černý 

tel. +420 733 790 049

Tréninky

muži i ženy každý čtvrtek a neděli od 19h 

Tréninky probíhají v tělocvičně Zvláštní školy praktické ve Vimperku – ulice 1. máje 127 (vedle zimního stadionu) a trvají cca 1,5h. Trénink se skládá z úvodní rozehřívací rozcvičky, základy však spočívají v nácviku techniky a její převedení do praxe.