Mezinárodní letní soustředění ve stolním tenise ve Vimperku 2020


 

Ve dnech 1.8.2020-5.8.2020 se uskutečnilo ve vzorně připravených halách II. ZŠ Smetanova letní soustředění. I přes problémy s Covidem 19 se akce uskutečnila v plném rozsahu, podle plánu, tzn.ve 2.výkonnostně rozdílných skupinách – jak začátečníci, tak i pokročilí. Celkem se zúčastnilo 19.začátečníků-dětí a 23 pokročilých (včetně 7 dětí či dorostenců z Jihočeského kraje nebo rakouského Štýrska.) Škoda jen, že Covid, nebo pracovní povinnosti či nemoc, účast několika dalším hráčům znemožnily.

Je velice potěšitelný zájem o náš sport z řad dětí. V naší oblasti (Vimpersko) mládežnický stolní tenis chybí, proto jsme se na podzim 2019 rozhodli toto změnit a ve spolupráci TJ Šumavan Vimperk a DDM Vimperk jsme s dsc 0144trénováním započali. Bohužel situace s Covidem naše aktivity, jako v ostatních sportech zkomplikovala. Počítali jsme s tím, že bude těžké znovu vůbec začít. O to větší a řekněme příjemné překvapení nás čekalo, když se děti na naší akci přihlásily. Navíc je zde dobrá perspektiva nejen pokračovat, ale i spolupracovat s jinými oddíly v oblasti, Svou dobrou práci odvádějí například ve Zdíkově, odkud přijeli také někteří účastníci. My chceme jako oddíl v práci s mládeží nadále pokračovat, činnost rozšířit, což podporuje i VV JčKSST v čele s Mgr. Pavlem Hložkem, který rovněž naše soustředění jak po stránce kvality tak i organizace vysoce hodnotil.

Plánujeme, pokud nám to VV krajského svazu odsouhlasí, v následující sezóně uspořádat 2. krajské žebříčkové turnaje mládeže a hlavně zahájit tréninková soustředění pro KCTM (krajské centrum talentované mládeže), kterých je v kraji několik, ale v našem regionu chybí. Naše soustředění se vydařilo, mělo i díky kolegům trenérům dobrou kvalitu, což potvrdili hlavně ti hráči, kteří na různá soustředění často jezdí a mohou kvalitu porovnávat. Určitě jej chceme pravidelně opakovat, protože jak věříme, nastartovalo další pozitivní vývoj našeho oblíbeného sportu u nás na Vimpersku a okolí.

Závěrem hodnocení bych obzvláště rád poděkoval sponzorům a reklamním partnerům za finanční podporu a především Městu Vimperk, neboť jen těžko bychom mohli tuto akci bez finanční podpory ze strany městské rady zajistit a uskutečnit. Za celkovou organizaci a podporu dále děkuji všem dalším, kteří se na akci finančně nebo jinak podíleli nebo nám umožnili její uspořádání a to především předsedovi oddílu stolního tenisu p. Jiřímu Hykovi za přípravu občerstvení a všeho potřebného materiálu a zajištění všech hygienických potřeb a čistoty prostor, Jč KSST jeho výkonnému výboru a p předsedovi za finanční pomoc, oběma trenérům M. Vávrovi a O. Peterkovi za kvalitní vedení a všem rodičům i účastníkům, za pozitivní přístup.

Zvláště chceme poděkovat panu Kutilovi a personálu hotelu „Terasa“ za zajištění stravování pro všechny účastníky ve výborné kvalitě a L. Pavlíčkovi z penzionu „Babůrek“, za zajištění perfektního ubytování a stravování.

 

za TJ Šumavan Vimperk z.s.
Mgr. Vladimír Martenek, vedoucí akce