Projekt společných sportovních soustředění mládeže partnerských oddílů Ski klubu Šumava Vimperk a WSV Grafenau


Tento projekt navazuje na úspěšnou spolupráci obou partnerských sdružení, která byla zahájena již v r. 2004 a v letech 2016-2017 podpořena v rámci fondů EU. Momentálně se již jedná o zcela personálně obměněnou skupinu dětí i vedoucích trenérů na České straně, kteří dále využívají přínosy partnerské spolupráce.

Hlavním cílem spolupráce je sblížení, vzájemné obohacení a navázání přátelství mezi mládeží z obou stran hranice, které navíc spojuje společný zájem o sport zejména běžecké lyžování a biatlon. V rámci společných tréninkových pobytů trenéři plánují vzájemnou spolupráci CZ a DE sportovců v rámci her, soutěží, společně absolvovaných tréninků, přednášek na sportovní témata, na České straně také se zaměřením na přírodní bohatství a ochranu přírody v rámci spolupráce s NP Šumava. Stejně tak i mládež zapojená do projektu musí aktivně komunikovat a spolupracovat v rámci společných akcí, her, soutěží a výletů.

Projekt spočívá v zorganizování čtyř společných pobytových soustředění v příhraničním regionu (prosinec 2018, červen 2019, říjen 2019 a březen 2020). Na těchto kempech (tří a čtyřdenních) mládež absolvuje společný sportovní i výukový program pod vedením trenérů z obou oddílů a lektorů z NP Šumava. Na tato soustředění navazují pobyty na druhé straně hranice, organizované partnerem z WSV Grafenau.

Tento úspěšný a mládeží velmi ceněný projekt je podpořen z dispozičního fondu Evropské unie – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

Petr Steinbach
Fischer Ski klub Šumava Vimperk