Tělocvičny ZŠ Smetanova


PRONÁJEM

Volné termíny v rozvrhu tělocvičen může veřejnost využít na základě telefonické /723 963 439/ nebo osobní objednávky u správce tělocvičny /p. Květoslav Kraml – místnost u vchodu do tělocvičny/.

Cena pronájmu – velká tělocvična: 230,- Kč/hod., malá tělocvična: 120,-Kč/hod.

Pronajímatel si vyhrazuje právo zvýšit cenu nájemného při zvýšení nákladů na zajištění provozu tělocvičny, zejména cen el. energie, vodného, stočného, dodávek tepla a podle míry inflace.

Provozní řád: najdete zde.