TJ Šumavan Vimperk – oddíl sportovní gymnastiky


Kontakt: paní Marie Kotlíková mkvimperk@seznam.cz

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA VE VIMPERKU

Sportovní gymnastika ve Vimperku má velkou tradici. Původně děti cvičily pouze pod DDM. V roce 1983 byl založen oddíl sportovní gymnastiky při TJ Šumavan Vimperk z důvodu napojení na Českou gymnastickou federaci. Tím došlo ke zvýšení úrovně tréninkové i materiální a možnosti závodní činnosti.

Spolupráce s DDM trvá stále. Kroužky SG při DDM navštěvuje každoročně cca 80-100 dětí. Z toho jsou nejlepší vybírání do oddílu SG a mají rozšířený trénink o 2 hodiny týdně a cvičí i v měsíci září a červnu, tj. v měsících , kdy kroužky DDM nepracují. Při založení oddílu tvořilo členskou základnu pouze 7 děvčat – závodnic a 3 ženy. První předsedkyní oddílu byla Jana Schwambergerová, která bohužel musela svoji činnost ze zdravotních důvodů ukončit v r. 1990. Od té doby dosud vykonává tuto funkci Marie Kotlíková. Největší počet členů bylo v oddíle SG evidováno v r. 2000. Celkem 43, z toho 15 dospělých, 6 dorostenek, 19 žákyň a 3 žáci. Chlapci měli velmi slušné výsledky v krajských soutěžích. Dokonce byli nominováni i na mistrovství ČR. Jan Černý se z důvodu zranění oka nemohl zúčastnit a tak Vimperk zastupoval Karel Marek. Úroveň SG mužů v kraji šla rychle nahoru a protože se nepodařilo získat dlouhodobě žádného trenéra, který by se chlapcům mohl naplno věnovat, již na krajské závody nestačíme. V průměru se počet členů pohybuje mezi 25-30. Z toho cca 10-15 závodnic ve věku od 7 do 17 let. V r. 2016 je v oddíle registrováno 6 kvalifikovaných trenérek a dvě rozhodčí. Nicol Frajkorová získala základní kvalifikaci rozhodčí v r. 2014 a Marie Kotlíková si tuto kvalifikaci pravidelně obnovuje již od r. 1986. Od r. 1995 má kvalifikaci pro rozhodování na úrovni republikových závodů. Počet dětí, které oddílem prošly se dá jen těžko spočítat. Je potěšitelné, že hodně z nich považuje sport za každodenní součást svého života i v dospělém věku a vede ke sportu i své děti. To považujeme za největší úspěch naší činnosti. Pochopitelně, že medajle z krajských soutěží a umístění v první desítce také potěší.

Termíny závodů a školení v roce 2019

Termíny závodů a školení v roce 2019 Jihočeský kraj a Kraj Vysočina najdete zde.