Zimní stadion


 

Veřejné bruslení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpis ledu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty a rezervace

Odpovědná osoba:
Ing. Jan Král
tel: 606 664 949

 
Kontaktní osoba pro rezervaci: 
Ing. Michal Gabauer
tel: 722 783 586
e-mail: zsvimperk@gmail.com 
 
Adresa stadionu:
1. máje 321/25, 385 01 Vimperk 
 
provozovatel: Městské služby Vimperk, s.r.o. Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk

 

 

Ceny za využití ledové plochy

30,- Kč – veřejné bruslení

1.400,- Kč/hod. (od 8,00 hodin do 22,00 hodin v sobotu, v neděli a o svátcích, od 14,00 hodin do 22,00 ve všední dny)
900,- Kč/hod. (od 8,00 hodin do 14,00 hodin ve všední dny)
700,- Kč/hod. (od 22,00 hodin do 8,00)
2.000,- Kč/hod. (soustředění – zapůjčení kabiny po celou dobu soustředění)

V ceně je zahrnuta lx úprava ledové plochy, osvětlení ledové plochy – 2 sekce trénink, zapůjčení 1 kabiny (vratná záloha za klíč od kabiny 100,-Kč).
Nadstandartní požadavky za pronájem: 200,- Kč – druhá úprava ledové plochy; 200,- Kč – zapůjčení druhé kabiny; 200,- Kč/hod. – provoz časomíry (včetně obsluhy); 200,- Kč/hod. – osvětlení ledové plochy jedna sekce.

 

Školy a sportovní oddíly:
10,- Kč/žák – základní školy v době vyučování, tj. do 16:00
250,- Kč/hod. nad 15 let – střední, učňovské školy a sportovní oddíly a kluby v době vyučování, tj. do 16:00

 

Sportovní klub HC VIMPERK:
350,- Kč/hod. – trénink mužů
1.800,- Kč/zápas – zápas mužů
1,- Kč/hod. – zápas a trénink mládež

V ceně má HC VIMPERK zahrnuto užívání následujících nebytových prostor – šaten: šatna č.1, šatna č.2, šatna mužů, sklad výstroje HC, brusírna bruslí, ošetřovna HC a klubovna HC. Dále v nezbytném rozsahu může užívat přístupové cesty, ostatní plochy a tribuny. Při sportovních zápasech má sportovní klub HC VIMPERK právo vybírat vstupné v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města, která stanovuje podmínky výběru vstupného.

Ceny jsou fakturovány za skutečnou dobu užívání ledové plochy a zařízení za každou započatou čtvrthodinu.
Ceny jsou uváděny včetně DPH.